Aikya Maha Yantra
Bala Tripura Sundari Yantra
Dakshinamurthy Yantra
Dattatriya Yantra
Dhanakarshana Yantra
Dhanvantri Yantra
Durga Yantra
Gayatri Yantra
Hanuman Yantra
Hayagriva Yantra
Jupiter Yantra
Kalabhairava Yantra
Ketu Yantra
Kubera Yantra
Kurma Yantra
Lakshmi Kubera Yantra
Lakshmi Narayana Yantra
Maha Vishnu Yantra
Mars Yantra
Matsya Yantra
Mercury Yantra
Moon Yantra
Mrithyunjaya Yantra
Navagraha Yantra
Parvathi Yantra
Pratyangira Devi Yantra
Purusha Vasiya Yantra
Rahu Yantra
Rama Raksha Yantra
Sadakshara Yantra
Santhana Gopala Yantra
Sarabeshwara Yantra
Saraswati Yantra
Sarva Bowma Yantra
Saturn Yantra
Shiva Yantra
Shree Ganesh Yantra
Shyamala Saraswathi Yantra
Sri Chakra Yantra
Sri Krishna Yantra
Sthri Vasiya Yantra
Subramanya Yantra
Sudarshana Yantra
Sun Yantra
Swarna Akarshana Bhairava Yantra
Swayamvara Parvathi Yantra
Vaastu Yantra
Venus Yantra